Selhání péče v sociálních službách

Sociální pobytové služby mají za sebou období velmi výrazné humanizace. Zatímco před takovými třiceti lety,…