Site Loader
Get a Quote
Rock Street, San Francisco


Železniční vozidla jsou si sice v jistých ohledech podobná s těmi silničními, ale přesto tu jisté odchylky – jak je i laikům známo – jsou. A tudíž je třeba si tato vozidla hlídat také, ovšem poněkud odlišným způsobem. Nemůže se totiž sice stát, že by si mašinfíra usmyslel a zahnul z kolejí někam na vedlejší silnici, aby si mohl někde tajně přivydělat melouchem nebo zajít za děvčaty, ale jsou tu pro změnu i jiná rizika, jaká pro změnu nehrozí u všelijakých automobilů.

vlak

Železniční i silniční vozidla mohou dělat svým majitelům vrásky na čele tím, že:

  1. z nich může někdo krást pohonné hmoty
  2. a pochopitelně nejen pohonné hmoty, neboť i náklad či součásti mají svou cenu
  3. mohou se někde z nějakého důvodu (porucha, překážka na cestě,…) zdržet a překážet ostatním
  4. může se na nich kdekoliv cokoliv porouchat
  5. mohou mít nehodu
  6. potřebují pravidelný servis i nepravidelné prohlídky

A železniční vozidla pak navíc specificky i tím, že se musí pohybovat jenom po koleji, na kterou jsou nasměrována, a nemohou se tak vyhnout v případě, že hrozí kolize.
Je tedy nasnadě, že i železniční vozidla musí být pod kontrolou, a to nejlépe nepřetržitou a perfektní. Nemá-li dojít ke škodám na majetku a případně i újmám na zdraví či životě.
A protože jsou taková železniční vozidla často v pohybu a fyzická kontrola by byla obtížná, byl objeven i daleko dokonalejší způsob sledování železničních vozidel, než je ten fyzický.

železnice

Tento systém umožňuje sledování kteréhokoliv vozidla v reálném čase, ví se tak, kde se který stroj nachází a lze reagovat na to, není-li vše tak, jak má být, aby se zabránilo dejme tomu i srážce. Dokáže zobrazovat a sledovat i více vybraných lokomotiv na jedné jediné mapě, trasovat dle historie, lze tu šichtovat a identifikovat obsluhu a nastavit mnohé, třeba výkazy tras a práce, pravidelný servis a alarm při překročení některých hraničních hodnot.
Vše tu lze mít pod nonstop kontrolou. Což je prvním předpokladem pro to, aby se nemohlo nic stát. A o bezpečnost a majetek jde pochopitelně v první řadě.

Post Author: