Site Loader
Get a Quote
Rock Street, San Francisco

Ještě před sto lety by si nikdo nedokázal představit, že by snad postavení muže, ve světové společnosti bílého muže, bude někdy něčím nějak ohroženo. Samozřejmě, že už v té době se potýkali muži například s ranými feministkami, které se dožadovaly rovného hlasovacího práva a stejných práv jako mají muži. Dnes se již všichni shodneme, po více než sto letech, že ženy ta práva opravdu stejná mají. Samozřejmě, je bláhové myslet si, že v životním údělu si někdy budeme všichni rovni, to se nikdy nestane a nikdy tak nebude. Příroda sama stvořila ženy se svými problémy a muže se svými.
starý válečník 

Byla by politika lidštější?

Je dobré si připomenout posledních pár tisíc let, kdy vepředu byly doopravdy pouze muži. Kromě nekonečných válek a vzájemného podrobování jsme si toho moc neužili, tedy alespoň, pokud se na historii díváme z pohledu co nejobjektivnějšího kritika. Mužská vláda tak nějak přirozeně vede ke soutěživosti, hierarchickému uspořádání, k porážce a vítězi. I když někteří politici své fyzické svalstvo dávno ztratili, ještě stále dokáží plivat jed jazykem. Byla by žena na takovémto postu lepším kandidátem pro světový mír a celospolečenskou spolupráci? Možná, že přece jen jsou ženy trochu přizpůsobenější k administrativě.
rozlobená podnikatelka 

Jak doma, tak ve státě

Ještě stále můžete vidět starší páry, kde sice muž pracuje, ale doma už to taková bojovná sláva není, zatímco žena se stará jak o finance, tak o chod domácnosti, tak o děti, a ještě k tomu přidává často svoji vlastní práci. Nebyla by žena přece jen lepší administrátor než muž?
mapa světa 

Když se jde do války

Kvůli neolitické revoluci, kdy kořistníci a sběrači přešli k ustálenému stylu života, vyvstala na povrch role muže jako ochránce a válečníka, od té doby se tam drží a stále tam ještě je. Je možné, aby se tato tisíciletá tradice nakonec zlomila? To už necháváme na čtenáři, který sám musí posoudit.

Post Author: