Site Loader
Get a Quote
Rock Street, San Francisco

Důležitý pojem, se kterým se setkáme u každé půjčky je RPSN. Což znamená roční procentní sazba nákladů. Udává procenta z dlužné částky, které musíme zaplatit za období jednoho roku s úvěrem nebo půjčkou. . Další výdaje spojené s jejich čerpáním, tedy veškeré náklady, které jsou s půjčkou spojeny. Vidíme tedy rozdíl mezi úrokem a RPSN. Úrok nám ukazuje pouze cenu vypůjčených peněz, nejsou v něm zahrnuty jiné náklady, ale RPSN v sobě nese veškeré náklady s půjčkou či úvěrem spojené.
Jsou to například :

· poplatky za uzavření smlouvy (administrativní poplatky)
· poplatky za správu úvěru
· poplatky za převody peněžních prostředků
· první navýšená splátka (akontace)
· pojištění schopnosti splácet
· poplatky za zpoždění
· výpis o stavu vašeho úvěru
· v případě nutnosti zaručit půjčku nemovitosti také poplatky za ocenění nemovitosti a za vyřízení zástavního práva na danou nemovitost
zapínání pc
I úrokové míry jsou uváděny s různým základem (roční, měsíční, týdenní).
Pro ochranu spotřebitele je v Česku od 1. ledna 2002 RPSN u půjček a úvěrů povinnost uvádět.
Někteří poskytovatelé úvěrů se snaží výši roční procentní sazbu nákladu uvádět tím nejdrobnějším písmem záměrně. Všechny poplatky mohou být počítány ke splátce zvlášť, ale také již mohou být v pravidelných měsíčních splátkách zahrnuty.
ruka na kalkulačce
Je důležité se zeptat, co vlastně všechno splátky již zahrnuje. Díky tomu, že budete znát pojmy a budete informovaní, můžete si být jisti tím, že si vyberete půjčku vhodnou právě vám. Ušetříte tak nemalé peníze a budete vědět, že jste si vybrali tu správnou půjčku.
RPSN lze určit. Podle zákona jsou stanoveny dodatečné předpoklady (čas a výše čerpání půjčky), na základě kterých se sazba určuje. Tak může být celková výše úvěru ukázána na určitém příkladu. RPSN se počítá alespoň na jedno desetinné místo.

Post Author: