Site Loader
Get a Quote
Rock Street, San Francisco

Co to tedy ten kindergeld vlastně je?

Jedná se o německou obdobu našich přídavků na dítě. Základní částka pro jedno dítě činí 219 euro. Tato částka se zvyšuje o každé další dítě. Výhodou je, že na kindergeld dosáhnete, i pokud nemáte německou státní příslušnost. Podmínkou ovšem je, abyste vy, váš partner, případně oba pracovali a odváděli daně a platili sociální pojištění. Nemusíte mít v Německu ani hlášený trvalý či přechodný pobyt. Na příspěvek tedy dosáhnou i tzv. pendleři, kteří například bydlí blízko německých hranic, a tedy pracují v Německu, ale žijí v České republice. Nárok na příspěvek máte, i když nepracujete na plný úvazek ale například zkrácený.

formulář

Dále musíte splňovat podmínku, že žijete s dítětem v jedné domácnosti. Žádost tedy nemůže podat například rozvedený rodič, který pracuje v Německu, ale jeho dítě nebydlí s ním a žije s matkou na jiné adrese. Výhodou příspěvku je, že o jeho vyplacení lze žádat i zpětně, a to až po dobu 6 měsíců. Dříve se jednalo dokonce o 4 roky, to již dnes ale neplatí. Pokud tedy požádáte o kindergeld a přitom jste už šest měsíců předtím pracovali v Německu a řádně odváděli daně, dostanete příspěvek pozpátku i za těchto šest měsíců.

děti

Příspěvek můžete pobírat na nezletilé dítě a případně na zletilé dítě, které se soustavně připravuje na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let. Každou změnu, která u vás a vašeho dítěte nastane, např změna adresy, změny ve studiu a podobně, je třeba neprodleně nahlásit.

Nevíte si rady s vyplňováním kindergeld formulářů? V takovém případě se můžete obrátit na služby poskytované v České republice, které vám pomohou všechny potřebné formuláře vyplnit, poradí, co vše je potřeba doložit a pomohou vám komunikovat s německými úřady. Vyplatí se vám to především tehdy, pokud se v těchto věcech neorientujete a vaše němčina má zatím mezery.

Post Author: