Site Loader
Get a Quote
Rock Street, San Francisco

Popis výhod plotů vystavěných z prefabrikovaných odlitků se vztahuje zejména na jeho praktické vlastnosti. Víme o nich, že velmi dobře odolávají povětrnostním vlivům, včetně sněhu a mrazu, do jisté míry eliminují okolní hluk, chrání soukromí před zvědavci a životnost výrobků se odhaduje na desítky let. K tomu všemu není nutná prakticky žádná údržba, pouze občasná očista od prachu, případně nánosů mechu.

zídka s květinami

Beton, dřevo a kov

Betonovým plotům Znojmo je častokrát vytýkáno, že nejsou zrovna ideálním řešením z estetického hlediska. S tímto tvrzením se samozřejmě můžeme setkat i u dalších typů zdiva, jako jsou cihly, přírodní či umělý kámen, pórobetonové tvárnice atp. Problém totiž tkví ve společné vlastnosti, a sice v nevhodně zvolené výšce a umístění celé konstrukce. Každé takové řešení vyžaduje zdravý selský rozum a cit, kdy bychom měli rozpoznat, co s okolní zástavbou a pozemkem ladí, a co už ne.

Tím nejnáročnějším krokem je vždy prvotní rozhodnutí, jak vysoké oplocení budeme mít, a jak celé řešení pojmout. A právě zde do hry významně vstupuje dřevo a kovové materiály.

rostliny na zdi

Dřevo je dnes cennou surovinou a není nutné jej těžit ze zdravého lesního porostu, obrovské množství dřeva lze získat i z polomů, odumřelých stromů a dalších škod na lesním hospodářství. Jestliže se se dřevem hospodaří rozumně, v ekologickém i duchovním smyslu, máme k dispozici nadčasový materiál.

Beton se k dřevěným plotovkám a latím velmi dobře hodí vzhledem k jeho zpracování, jednotlivé odlévané monobloky mohou mít různý povrchový vzorek, nejde tedy jen o plochou, fádní betonovou desku. Nejčastěji se dřevo ošetřuje lazurovacími laky a využívá se jeho jedinečná barva i struktura tak, aby ladila k betonovému podloží. Zpravidla jde o kombinaci šedé nebo krémové, světlé odstíny betonu, doplněné barvou dřeva laděnou do přírodní podoby mořidel Teak, Palisander, Kaštan, Dub, Pinie, Třešeň a dalších.

Post Author: