Site Loader
Get a Quote
Rock Street, San Francisco


ÄŒekáte miminko? TÄ›hotenství je ve znamení velké radosti a oÄekávání. Těšíte se na to, až vezmete své dítÄ› poprvé do náruÄe, říkáte si, komu asi bude podobné, zda to bude kluk nebo holka. Krom tÄ›chto krásných okamžiků a příjemného těšení ale každou ženu napadají i myÅ¡lenky o nÄ›co ÄernÄ›jší. Bývá to hlavnÄ› strach. Strach z porodu i z péÄe o dítÄ›. Možná vás napadají otázky jako: jak poznám, že už chce miminko ven? Zvládnu to vůbec? A jak zvládnu péÄi o miminko? Bude ze mÄ› dobrá maminka? NemÄ›jte obavy, podobné otázky napadají snad každou nastávající maminku. SpoleÄnÄ› ale zvládneme získat sebedůvÄ›ru a odstranit strach.

Odstraníme bolest i strach

PÅ™edporodní příprava vám pomůže odstranit vÅ¡echny vaÅ¡e obavy, a pÅ™ipravit se na ten velký den. Bezbolestný porod není pouze fámou. NauÄíme vás, jak zvládat bolest pÅ™irozenou cestou, i s pomocí farmakologie. KromÄ› toho vám také pomůžeme odstranit problémy, které vás v tÄ›hotenství trápí (únava, zácpa, psychické potíže,…). Osvojíte si základy péÄe o miminko a správnou techniku kojení.

Post Author: