Site Loader
Get a Quote
Rock Street, San Francisco

V dnešní globalizované době jsme zvyklí, že co si objednáme, máme prakticky okamžitě k dispozici. Cokoliv sháníme, najdeme v nejbližším obchodě. Nemusíme tedy prakticky na nic čekat. Je pravda, že se tím v našem podvědomí snižuje hodnota oné věci, ale nelze popřít, že je to podstatně pohodlnější.

Ovšem k tomu, aby se ono zboží do obchodu dostalo, je potřeba je tam nejprve odvézt. V naší zemi samotné máme hned několik možností. Letecká doprava je, vzhledem k velikosti naší země, prakticky nepoužitelná. Ačkoliv máme několik letišť, naprostá většina z nich je pouze pro malá letadla a velké nákladní letouny na nich nemohou přistávat. Navíc by se to nevyplatilo ani finančně – vypravit letadlo není nic levného.

kamion2

Ani s vodní dopravou se u nás příliš nechytáme, i když je využívána. Problémem je, že sice máme poměrně dost řek, avšak většina z nich není splavná pro velké nákladní lodě. Je to proto, že od nás řeky vytékají, až na malé výjimky (malé jak svou velikostí, tak četností) k nám žádná neteče. Jediný splavný úsek, který je možno využít, je horní část Labe u Ústí nad Labem a u Děčína.

Ten se však nevyžívá ve vnitrostátní dopravě, nýbrž v té mezinárodní, kdy zboží pokračuje po Labi do Německa. Využít jej vnitrostátně se také rozhodně nevyplatí.

Dále jsou tu vlaky. A zde už je situace o něco lepší. Jsou sice používány především k přepravě materiálu, jako je uhlí, štěrk, písek a jiné podobné suroviny, ale své místo má. Výhodou je zde nosnost a také fakt, že hrozí menší nebezpečí nehody.

kamion3

Na druhou stranu je třeba říci, že vlaky jsou poměrně neflexibilní, neboť po jedné koleji může jet v jedné chvíli jen jeden stroj. Není tedy příliš možné vypravit speciální vlak bez toho, že by to rozhodilo celý jízdní řád.

Zdaleka nejvyužívanější je pak vnitrostátní kamionová doprava. Vzhledem k velikosti našeho státu stačí a je dostatečně levná i flexibilní. V současné době tedy představuje nejlepší možné řešení.

Post Author: