Site Loader
Get a Quote
Rock Street, San Francisco


Česká republika patří ke světovým velmocím z hlediska počtu zaznamenaných památek na seznamu světového dědictví UNESCO. Máme světu skutečně co nabídnout a turistický ruch také tvoří významný segment příjmu do státní pokladny a zároveň tím zvyšuje atraktivitu postavení naší země ve světě. Mezi nejzajímavější a také nejkrásnější stavby patří zámek Lednice s přilehlým parkem, skleníkem a romantickými stavbami. Celý areál připomíná období středověku, ačkoli jde o projekty výrazně mladší, přibližně z poloviny 19. století. Samotný zámek byl vystavěn v době renesance a své současné podobě vděčí zásahu Lichtenštejnů, kteří se inspirovali anglickými novogotickými šlechtickými sídly.

zámek Lednice

Lednicko-valtický areál je (zřejmě) největší svého druhu na světě

Jak se jim záměr zdařil, můžete posoudit sami, po válce byl majetek Lichtenštejnů na území Československa zkonfiskován a dodnes je v rukou státu a je přístupný veřejnosti. Rozsáhlý krajinný park přesahuje svou rozlohou tři stovky čtverečních kilometrů a je svou velikostí pravděpodobně největším uměle vytvořeným krajinným parkem na celém světě. Abyste si byli schopni udělat představu, jak velká plocha to je, můžete jej porovnat např. s dalším klenotem – novogotickým zámkem Hluboká nad Vltavou. Hlubokou obklopuje anglický park o rozloze pouhého jednoho čtverečního kilometru, a kdybyste chtěli tamní zámeckou zahradu zvětšit na 300 km2, musela by od zámku pojmout navíc plochu celého města České Budějovice a bezprostřední okolí dlouhého toku Vltavy z Hluboké až do Českého Krumlova.

interiér zámku Lednice

Lednicko-valtickým areálem vede několik cyklistických tras, je zde k dispozici vlaková trať s unikátními historickými budovami nádražních objektů, soustava rybníků a původní rameno řeky Dyje, které zasahuje do chráněné oblasti nivy lužního lesa.

Pokud máte zájem se do těchto končin naší země vypravit, ubytujte se v některém z komfortních hotelů Lednice nedaleko zámku a věnujte alespoň několik dnů svého času prohlídce tohoto historického skvostu, kterou můžete spojit s ochutnávkou světoznámých vinařských produktů.

Post Author: