Jak pojistit domácnost?

V domácnosti může dojít k lecjaké nehodě s nejrozmanitějšími možnými následky. Může jít o maličkosti,…